Erasmus

Erasmus+ Öğrenim Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Emrah DÖLEKÇEKİÇ

Erasmus+ Öğrenim Bölüm Koordinatör Yardımcısı: Araş. Gör. Burak DEMİR 

 

Erasmus+ Staj Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi H. Boğaç POYRAZ

Erasmus+ Staj Bölüm Koordinatör Yardımcısı: Araş.Gör. Salih Çağrı ÖZER

 

Erasmus Programı Ayrıntılı ve Güncel Bilgi için: uib.eskisehir.edu.tr

 

Ders Karşılığı Onay Listesi

Ders İçerik Formu