Misyon ve Vizyon

Öz Görev (Misyon)

Çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üretmeyi, ürettiği bilgileri toplumun kullanımına sunmayı, temel değerlerimizi benimsemiş, mesleklerinde önder mühendisler yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Öz Görüş (Vizyon)

Mezunları, ürettiği projeleri ve toplumsal katkılarıyla yurtdışında iyi tanınan, yurtiçinde en önde gelen üç Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünden biri olmak