Skip Navigation Links English  

MÜDEK

Bölümümüz MÜDEK tarafından akredite edilmiştir

Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı, MÜDEK (EUR-ACE ve International Engineering Alliance üyesi) tarafından ilk olarak 30 Eylül 2009 akredite olmuştur. Daha sonra 30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2019  tarihlerinde akredite olan bölümümüz böylece 30 Eylül 2022'ye kadar kesintisiz akredite programına dahil olmuştur.

 

  

 

 

 

No

Programın Eğitim Amaçları

Performans Ölçütleri

Hedeflenen Rakamlar

1

Mezunların, kendi meslekleri ile ilgili işlere girmeleri.

Kendi meslekleri ile ilgili işlere giren mezun sayısı.

Mezunların en az

% 80’i

2

Mezunların, kendilerini kanıtlamak suretiyle çalıştıkları işyerlerinde karar verici pozisyonlara yükselmeleri.

Çalıştıkları işyerlerinde karar verici pozisyonlara (müdür, müdür yardımcısı, şef, şef yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı) yükselen mezun sayısı.

Mezunların en az

% 10’u

3

Mezunların, ulusal veya uluslararası araştırma-geliştirme odaklı kurumlarda (üniversite, firmaların araştırma-geliştirme bölümleri ve araştırma enstitüleri) yürütülen projelerde (yüksek lisans, doktora, SAN-TEZ, TEYDEB, TÜBİTAK veya endüstriyel doktora programları kapsamında) tam zamanlı araştırmacı olarak görev almaları.

Araştırma-geliştirme projelerinde yürütücü veya araştırmacı olarak yer alan mezun sayısı.

İşe giren mezunların en az % 50’si

4

Mezunların, çalıştıkları sektörlere araştırma-geliştirme kültürünü kazandırmaları ve Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin güçlendirilmesinde öncü olmaları.

-Mezunların çalıştığı firmaların yer aldığı/yürüttüğü SAN-TEZ, TEYDEB ve TÜBİTAK (1001, 1007) projesi sayısı.

-Mezunların çalıştığı firmalar ile Bölümümüzce ortaklaşa gerçekleştirilen BAP projesi sayısı.

İşe giren mezunların en az % 25’i

 

 

Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!