Skip Navigation Links English  

Eğitim Amaçları

No

Programın Eğitim Amaçları

Performans Ölçütleri

Hedeflenen Rakamlar

1

Mezunların, kendi meslekleri ile ilgili işlere girmeleri.

Kendi meslekleri ile ilgili işlere giren mezun sayısı.

Mezunların en az

% 80’i

2

Mezunların, kendilerini kanıtlamak suretiyle çalıştıkları işyerlerinde karar verici pozisyonlara yükselmeleri.

Çalıştıkları işyerlerinde karar verici pozisyonlara (müdür, müdür yardımcısı, şef, şef yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı) yükselen mezun sayısı.

Mezunların en az

% 10’u

3

Mezunların, ulusal veya uluslararası araştırma-geliştirme odaklı kurumlarda (üniversite, firmaların araştırma-geliştirme bölümleri ve araştırma enstitüleri) yürütülen projelerde (yüksek lisans, doktora, SAN-TEZ, TEYDEB, TÜBİTAK veya endüstriyel doktora programları kapsamında) tam zamanlı araştırmacı olarak görev almaları.

Araştırma-geliştirme projelerinde yürütücü veya araştırmacı olarak yer alan mezun sayısı.

İşe giren mezunların en az % 50’si

4

Mezunların, çalıştıkları sektörlere araştırma-geliştirme kültürünü kazandırmaları ve Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin güçlendirilmesinde öncü olmaları.

-Mezunların çalıştığı firmaların yer aldığı/yürüttüğü SAN-TEZ, TEYDEB ve TÜBİTAK (1001, 1007) projesi sayısı.

-Mezunların çalıştığı firmalar ile Bölümümüzce ortaklaşa gerçekleştirilen BAP projesi sayısı.

İşe giren mezunların en az % 25’i

 
Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!